Deprem Değil Biz Test Edelim.!
Personelimiz Siz Değerli Müşterilerimize Daima Hizmet Vermeye Devam Etmektedir ...
Yapı Denetim Bizden Sorulur !
Web Sayfamıza Hoşgeldiniz

YAPI DENETİM NEDİR ?
Yapı Denetim,adından da anlaşılacağı gibi yapıyı (yapılaşmayı) denetleyen bir sistemdir. Yapı Denetimi Hakkındaki 595 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile başlatılan ve bu kararname yerine, 13.07.2001 tarihinde 24461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunan Yapı Denetim hakkındaki 4708 Sayılı Kanunu ile devam ettirilen, Can ve Mal emniyetini birinci planda tutan, çağdaş ölçü ve standartları içeren, kontrolsüz ve kalitesiz yapılaşmayı önleyen bir sistemdir. 

NEDEN YAPI DENETİM ?
4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki yasanın amaç bölümü “Can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” demektedir.Doğa ile uyumlu, doğa ile barışık, insanlar ve yaşayan diğer varlıklar için daha güzel bir kentleşme, gelecek kuşaklara bırakılacak sağlam yapılar için kesinlikle Yapı Denetim Gereklidir.

DENETİMİN KAPSADIĞI ALANLAR
Yapı Denetimi Kanunu Türkiye genelinde bütün illerde uygulanmaktadır.


FAYDALI LİNKLER
  Yapı Denetim Kuruluşları Birliği   TMMOB İnşaat Müh. Odası   TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası
  T.C Bayındırlık ve İskan Bakanlığı   TMMOB Mimarlar Odası   TMMOB Makine Mühendisleri Odası
  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası      TMMOB Harita Mühendisleri Odası   İstanbul Büyükşehir Belediyesi

gebze web tasarım